Problem sa Swap particijom (Ubuntu 14.04 LTS)

U nekoliko instalacija Ubuntu 14.04 desilo se da Swap particija nije aktivirana nakon instalacije. Status vaše swap particije možete proveriti u System Monitor-u kao što je ilustrovano u slici dole. Ukoliko je status Swap particije not available moguće je da imate ovaj problem. Način da se ovaj problem reši je da se proveri stanje sledeća dva fajla:

  • /etc/fstab – u ovom falu bi trebalo da se vidi na koji način se aktivira particija pod imenom cryptswap1 (kriptovana Swap particija)
  • /etc/crypttab – u ovom fajlu se vidi kreiranje cryptswap1 particije tj. asocijacije sa UUID imenom.

U mom slučaju izgledalo je kao da Swap particija nije formatirana. Instalacijom gparted programa moguće je lako formatirati Swap particiju kao linux-swap. Nakon toga potrebno je u /etc/crypttab fajlu ažurirati UUID broj. UUID brojevi postojećih particija se mogu utvrditi sledećom komandom:

  • ls -al /dev/disk/by-uuid
Pogled na resurse putem Sysem  Monitor-a
Pogled na resurse putem Sysem Monitor-a

Klupa sa baterijom u senci solarnih ćelija

Evo interesantog rešenja za klupicu ispred kafe-a (slikano u krugu Texas A&M univerziteta). Sto sa klupama u senci suncobrana sa solarnim ćelijama. Ćelije pune baterije u podnožju suncobrana. Korisnici laptopa ili mobilnih uređaja mogu da koriste priključak (naizmenični napon putem invertora). Slika govori više od 1000 reči.

Treba vam punjač za mobilni uređaj dok uđivate u popodnevnoj kafi i lepom vremenu?
Treba vam punjač za mobilni uređaj dok uživate u popodnevnoj kafi i lepom vremenu?