WordPress Thematic „Search“ dugme, prevod u „Traži“

Ovo je mali „trik da se promeni tj. prevede „Search“ u WordPress Thematic temi:

  • Otvori se fajl /library/extensions/widgets-extensions.php
  • Pronaće se linija 19:
    $search_submit = '<input id="searchsubmit" name="searchsubmit" type="submit" value="' . __('Search', 'thematic') . '" tabindex="2" />';
  • Promeni se tekst (obeležen crvenim gore) u željeni, u ovom slučaju 'Traži'

 

Prezentacije u S5 alatu

Ovaj tekst je većim delom baziran na tekstu autora S5 sa minimalnim izmenama za naš jezik. Ideja teksta je da vas upozna sa S5 i da vam momentum kako da krenete.

Šta je to S5?

S5 je format za slajdove kreiran u potpunosti u XHTML, CSS, i JavaScript-u. Prezentacija se sastoji od grupe fajlova u određenom rasporedu koji dobijete kada skinete S5 arhivu (razne teme imaju svoje zip arhive). Kreiranje prezentacije i njenog sadržaja se dešava tako što promenite sadržaj samo jednog XHTML fajla. Ostali falovi su tu da opišu stilove i izgled. Te ostale fajlove ne menjamo.

Zašto S5?

Suština je da S5 pruža potpuno novi pristup kreiranju prezentacija, prezentovanju, kao i veoma lakom načinu za distribuciju. S5 na efikasan i interesantan način koristi Internet tehnologije i omogućava nam da jednostavno pravimo efektne prezentacije, koje se lako mogu postaviti na Internet, podeliti sa kolegama, i čuvati u arhivi bez straha da će ih nova verzija Office paketa pojesti. Vaša prezentacija je u stvari mala web prezentacija. Jedini alat sa editovanje slajdova jeste vaš omiljeni tekst editor. Za pregled prezentacije koristimo standardan web čitač (Firefox, Chrome, Internet Explorer). Vrlo efikasno, jednostavno, ali i efektno.

Da počnemo

Za početak skinete praznu prezentaciju ovde. U pitanju je ZIP arhiva od 26KB (da 26KB što znači da bi stalo i na disketu, da ne kažem kasetu od C-64). Kada otpakujete arhivu naći ćete dve stvari: praznu prezentaciju „s5-blank.html“ i poddirektorijum „ui“ koji ne treba dirati jer su u njemu stilovi i opis teme. Prezentacija se kreira tako što otvorimo i editujemo „s5-blank.html“ datoteku. Za ovu namenu možete koristiti bilo koji tekst editor, ali je preporučljivo da uzmete neki koji bolje podržava editovanje XHTML datoteka. Na Windows-u to može biti Notepad++, na Linux-u Gedit ili Geany, na Mac-u BBEdit, i slično. U ovom tekstu ja koristim Geany koji se na Ubuntu Linux-u instalira jednim klikom u softverskom centru.

Kreiranje prezentacije

Prvi deo dokumenta prezentacije, koji je ustvari XHTML dokument, je head element. U ovoj sekciji dokumenta uglavnom ništa ne treba menjati osim teksta u prostoru <title></title>. Osim naslova dokumenta u ovom delu ne treba menjati ništa više.

Slika 1. Prvi deo prezentacije (naslov)

Ja sam ovde ubacio tekst „S5: alat za prezentacije“.

Izgled i konfiguracija slajdova

Ako se pomerite dalje tj. niže u dokumentu nailazite na div elemenat čiji je id layout. Ova sekcija konfiguriše gornju i donju lajsnu na slajdovima.

Slika 2. Konfigurisanje komponenti na slajdu

U suštini ovde se unose <h1>lokacija/datum</h1> i <h2>naslov prezentacije</h2> elementi koji idu u donju lajsnu svih slajdova. Kao
što se može primetiti do sada čitava struktura prezentacije je kontrolisana sekcijama tipa <div id=“controls“></div>. Za umetanje sadržaja, u ovom slučaju gornje i donje lajsne na slajdu, može se koristiti bilo koji XHTML element.

Naslovni slajd

Tipično, prvi slajd je naslovni slajd prezentacije. Naravno, to ne mora biti slučaj tako da ovaj deo fajla možete i preskočiti i odma krenuti sa slajdovima prezentacije.

Slika 3. Osnova za naslovni slajd

Nakon editovanja svake sekcije možete i proveriti izgled prezentacije u web čitaču. Ovde se unese naslov prezentacije <h1></h1>, zatim podnaslov između <h2></h2>, ime autora u <h3></h3>, i konačnop ime firme, ili entiteta koji autor predstavlja u <h4></h4>.

Slika 4. Pregled prezentacije u web čitaču (problematično "ć")

Ovde je „isplivao“ mali problem sa našim slovima. To se popravi dodavanjem META linije na početak dokumenta kojom kažemo web čitaču da hoćemo utf-8 kodiranje koje radi sa našim slovima.

Slika 5. Korekcija za naša slova
Slika 6. Korektan izgled naslovnog slajda u web čitaču

Ovde je interesantno i primetiti da kada se pređe mišem preko dodnjeg desnog dela ekrana pojave se kontrole za kretanje kroz prezentaciju (napred i nazad).

Umetanje slajdova

Ako krenemo dalje u dokumentu, videćemo osnovu za regularne slajdove.

Slika 7. Osnovni šablon za kreiranje sadržaja slajdova

Ovaj blok XHTML koda se iskopira onoliko puta koliko očekujete da ćete imati slajdova. Takođe, možete kopirati ovaj blok svaki put kad dodajete novi slajd (iskopirate prethodni).

Slika 8. Kreiranje slajdova

Tipično, slajd sadrži listu, ali može imati i podliste kao što je ovde urađeno. Taj kod rezultira sledećim slajdom.

Slika 9. Slajd sa listama i podlistama

Ako ste došli dovde verovatno već imate dobru ideju kako S5 radi. Ono što je važno primetiti ovde je da slajdovi ne moraju sadržavati samo liste. Mogu se umetati razni HTML sadržaji uključujići tabele, slike, video, i sl. Ja sam kao primer kreirao slajd sa slikom.

Slika 10. Umetanje slike u slajd

Sliku sam fizički stavio u subdirektorijum ui/pix. Sliku sam pre toga skalirao da bude 800×600. Možda je mogla biti i malo manja.

Slika 11. Slika u slajdu, prikaz u web čitaču

Treba obratiti i pažnu na element <div id=“handout“>. U tu sekciju stavljate tekst koji je vidljiv samo u optintanoj verziji. Ukoliko vam ne treba ta opcija možete taj deo obrisati ili ostaviti nepopunjen.

Kreiranje novog slajda je umetanje istog bloka teksta iz osnovnog šablona. Najlakše je generalno samo iskopirati zadnji slajd i prepraviti mu sadržaj.

Dodatni komentari

  • Kao što smo videli ne moraju svi slajdovi da sadrže liste. Mogu se koristiti slike, citati, video. Više primera na ovu temu možete naći na sajtu autora S5, kao i na netu kada tražite S5 teme.
  • Obratite pažnju da ako je slajd predug, sadržaj nestane ispod donje lajsne. Treba obratiti pažnju na veličinu slika koje se stavljaju u slajd. Slika se takože može i skalirati. Što se tiče predugih slajdova možete promeniti CSS da smanjite font. Moja preporuka je da skratite slajd. Predugački slajdovi ne služe ničem.
  • Originalno ime prezentacije s5-blank.html se može promeniti po želji.
  • Promena tema je da se zamene fajlovi u default folderu (pod ui folderom). Možete i kreirati svoju temu ideitovanjem CSS, ali to prevalzilazi okvire ovog uvodnog teksta.
  • Da parafraziram izraz „Google ti je prijatelj“, idite na net i potražite o S5, i S5 temama.

Zaključak

S5 je vrlo moćna alatka za efikasno pravljenje prezentacija, bez potrebe za alatima tipa PowerPoint ili Imress. Što je još važnije S5 ne traži nikakav poseban softver za pregledanje prezentacije, samo standardni web čitač. Prezentaciju možete arhvirati (zip) i poslati, ili lako postaviti na Internet. S5 je u javnom vlasništvu, prema tome imate punu slobodu da ga koristite i modifikujete. Verziju prezentacije koju smo kreirali u ovom članku možete pogledatio ovde. Sugerišem da probate razne web čitače, kao i razne veličine prozora. Pregled preko celog ekrana dobijate na F11 (bar na Firefox i Chrome).

Reference

http://meyerweb.com/eric/tools/s5/primer.html

http://meyerweb.com/eric/tools/s5/

PyTexas 2011 (Python konferencija na Texas A&M)

Vrlo uspešno održan skup za Python programere. Prošle godine je bilo manje od 100 posetilaca, a ove preko 200. Dosta materijala i prezentacija se može naći na sajtu www.pytexas.org. Ukoliko vas zanima više o ovom sve popularnijem programskom jeziku pogledajte www.python.org.

Oficijelna majca u "tradicionalnom" stily Monty Python-a
Sa predavanja
Standardno lep dan za ovaj deo sveta (sve ispod 40C je majka)
Originalne direkcije na pločniku
Texas A&M se pokazao kao odličan domaćin