Ubuntu – audio problem (jačina zvuka)

U pitanju je problem koji se s vremena na vreme javi na novijim verzijama Ubuntu Linux-a (10.10, 11.04). Naime kada se problem desi, nemoguće je podešavati jačinu zvuka iako kod mene zvuk radi u Skype. Drugi deo problema je što se Firefox uspori jako, a startovanje nekih programa koji koriste zvuk javlja poruku tipa „Waiting for audio system to respond“ i to traje jako dugo.

Malo je sramotno što se ovaj problem još uvek pojavljuje, ali čini se da je vezan za PulseAudio konfiguraciju koja se nalazi u vašem „home“ folderu kao skriveni folder (.pulse, tačka znači da je skriven).

Rešenje:

  • Klikne se na Home ikonu da se otvori Home folder
  • U tom prozoru se klikne na CTRL+H da bi nevidljivi folderi postali vidljivi
  • Obriše se „.pulse“ folder
  • Restartuj kompjuter

Prilikom restartovanje, Ubuntu će automatski kreirati novi „.pulse“ folder sa osnovnom konfiguracijom i zvuk i kontrola zvuka bi trebalo da budu u redu.