Problem sa Swap particijom (Ubuntu 14.04 LTS)

U nekoliko instalacija Ubuntu 14.04 desilo se da Swap particija nije aktivirana nakon instalacije. Status vaše swap particije možete proveriti u System Monitor-u kao što je ilustrovano u slici dole. Ukoliko je status Swap particije not available moguće je da imate ovaj problem. Način da se ovaj problem reši je da se proveri stanje sledeća dva fajla:

 • /etc/fstab – u ovom falu bi trebalo da se vidi na koji način se aktivira particija pod imenom cryptswap1 (kriptovana Swap particija)
 • /etc/crypttab – u ovom fajlu se vidi kreiranje cryptswap1 particije tj. asocijacije sa UUID imenom.

U mom slučaju izgledalo je kao da Swap particija nije formatirana. Instalacijom gparted programa moguće je lako formatirati Swap particiju kao linux-swap. Nakon toga potrebno je u /etc/crypttab fajlu ažurirati UUID broj. UUID brojevi postojećih particija se mogu utvrditi sledećom komandom:

 • ls -al /dev/disk/by-uuid
Pogled na resurse putem Sysem Monitor-a
Pogled na resurse putem Sysem Monitor-a

Asus x202e Vivobook – LinuxMint 16 zvuk i Skype

Za korektno prepoznavanje zvucne kartice (LinuxMint 16, Asus x202e):

 • Izmeniti alsa-base fajl:
  sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
 • dodati liniju
  options snd-hda-intel model=auto, enable_msi=1
 • restartovati laptop

Startovanje Skype trazi da se sledeca komanda (tekst) doda ispred skype komande:

 • env PULSE_LATENCY_MSEC=30
 • isti tekst treba umetnuti i u meni komandu za skype

Linux Mint i Cinnamon: problem sa ikonama i pozadinom

Ukoliko koristite Linux Mint Cinnamon verziju (14 ili 15) može se desiti da naiđete na problem da vam se nakon prijavljivanja na sistem ne prikazuju ikone na vašoj radnoj površi (desktopu) ili da nema pozadine. Ovaj problem se dešava usled konflikta izmedju Nemo i Nautilus programa za kontrolu sadržaja na ekranu. Pošto je na Linux Mint-u Nemo podrazumevani alat za upravljanje dokumentima i radnom površinom rešenje je da se onemogući auto-start Nautilus-a.

Iz terminala pokrenuti sledeću komandu:

 • sudo rm /etc/xdg/autostart/nautilus-autostart.desktop