Problem sa Swap particijom (Ubuntu 14.04 LTS)

U nekoliko instalacija Ubuntu 14.04 desilo se da Swap particija nije aktivirana nakon instalacije. Status vaše swap particije možete proveriti u System Monitor-u kao što je ilustrovano u slici dole. Ukoliko je status Swap particije not available moguće je da imate ovaj problem. Način da se ovaj problem reši je da se proveri stanje sledeća dva fajla:

 • /etc/fstab – u ovom falu bi trebalo da se vidi na koji način se aktivira particija pod imenom cryptswap1 (kriptovana Swap particija)
 • /etc/crypttab – u ovom fajlu se vidi kreiranje cryptswap1 particije tj. asocijacije sa UUID imenom.

U mom slučaju izgledalo je kao da Swap particija nije formatirana. Instalacijom gparted programa moguće je lako formatirati Swap particiju kao linux-swap. Nakon toga potrebno je u /etc/crypttab fajlu ažurirati UUID broj. UUID brojevi postojećih particija se mogu utvrditi sledećom komandom:

 • ls -al /dev/disk/by-uuid
Pogled na resurse putem Sysem Monitor-a
Pogled na resurse putem Sysem Monitor-a

Asus x202e Vivobook – LinuxMint 16 zvuk i Skype

Za korektno prepoznavanje zvucne kartice (LinuxMint 16, Asus x202e):

 • Izmeniti alsa-base fajl:
  sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
 • dodati liniju
  options snd-hda-intel model=auto, enable_msi=1
 • restartovati laptop

Startovanje Skype trazi da se sledeca komanda (tekst) doda ispred skype komande:

 • env PULSE_LATENCY_MSEC=30
 • isti tekst treba umetnuti i u meni komandu za skype

Linux Mint i Cinnamon: problem sa ikonama i pozadinom

Ukoliko koristite Linux Mint Cinnamon verziju (14 ili 15) može se desiti da naiđete na problem da vam se nakon prijavljivanja na sistem ne prikazuju ikone na vašoj radnoj površi (desktopu) ili da nema pozadine. Ovaj problem se dešava usled konflikta izmedju Nemo i Nautilus programa za kontrolu sadržaja na ekranu. Pošto je na Linux Mint-u Nemo podrazumevani alat za upravljanje dokumentima i radnom površinom rešenje je da se onemogući auto-start Nautilus-a.

Iz terminala pokrenuti sledeću komandu:

 • sudo rm /etc/xdg/autostart/nautilus-autostart.desktop

Hotkeys na novim laptop-ima (Ubuntu i Linux Mint)

Jedan od problema koji sam primetio na nekoliko Laptop kompjutera je da nakon instalacije Ubuntu ili LinuxMint sistema ne rade svi hotkeys tj. kombinacije Fn dugme plus neki od tastera za podešavanje osvetljenosti ekrana, jačine zvuka, ili slično.

Rešenje koje mi je sugerisao čovek iz System76 za LinuxMint za njihov laptop-u se čini da radi i na drugima (Asus, Acer):

 • Potrebno je otvoriti fajl /etc/default/grub u nekom od editora (recimo nano):
  sudo nano /etc/default/grub
 • Linija GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" se promeni da izgleda:
  GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi_os_name=Linux acpi_osi="
 • Ukratko u toj liniji se doda "acpi_os_name=Linux acpi_osi=" kao na slici dole:

  Korekcija za Hotkeys na laptopima (Ubuntu, LinuxMint)
  Korekcija za Hotkeys na laptopima (Ubuntu, Linux Mint)
 • Nakon ove promene, uraditi update grub:
  sudo update-grub
 • Restartovati kompjuter.

PlayOnLinux (MS Office 2012)

Ukoliko vam treba MS Office 2012 ili neki drugi windows program pod Linux-om tu je Wine (Wine Is Not an Emulator). Ipak nije uvek lako podesiti Wine da radi sa raznim Windows aplikacijama. Neki Windows programi bolje ili gore rade na različitim verzijama Windows-a, a takođe i traže razlilite DLL-ove i biblioteke.

Komercijalno rešenje za ove probleme jeste program CrossOver, ali ne želi svako da plaća $40 da bi imao konfigurisan Wine za svaku Windows aplikaciju. Dobra vest je da novi PlayOnLinux podržava MS Office 2010 i neke od popularnijih igara i Windows aplikacija. Toplo preporučujemo da instalirate verziju sa PlayOnLinux sajta pošto je često novija nego verzije koje dolaze u repozitorijima distribucija (npr. Ubuntu 12.04 LTS).

Tekuća verzija PlayOnLinux je 4.1.8

Na Ubuntu se PlayOnLinux instalria sledećim komandama u Terminalu:

 • wget -q „http://deb.playonlinux.com/public.gpg“ -O- | sudo apt-key add –
 • sudo wget http://deb.playonlinux.com/playonlinux_precise.list -O /etc/apt/sources.list.d/playonlinux.list
 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install playonlinux
MS Office 2012 instaliran pod Ubuntu 12.04 sistemom