Skype 4 za Linux

Izašla je nova verzija Skype za Linux. Prilično vidan napredak u odnosu na prethodnu verziju 2.x. Možete skinuti instalaciju sa Skype web sajta:

http://skype.com/intl/en-us/get-skype/on-your-computer/linux/

Na 32-bitnoj verziji Ubuntu-a 12.04 je bilo doboljno samo skinuti odgovarajući .DEB fajl sa Skype sajta i instalirati ga (open ili klik na fajl). Naravno pre toga ukloniti prethodnu verziju.

Na 64-bitnoj verziji je trebalo uraditi sledeće:

  1. sudo apt-get remove –purge skype
  2. sudo apt-get install libdbusmenu-qt2:i386 libxv1:i386 sni-qt:i386
  3. sudo dpkg -i skype-ubuntu_4.0.0.7-1_amd64.deb

Znači trebalo je uraditi dodatni korak pod brojem 2.

Skype 4 za Linux

PyTexas 2011 (Python konferencija na Texas A&M)

Vrlo uspešno održan skup za Python programere. Prošle godine je bilo manje od 100 posetilaca, a ove preko 200. Dosta materijala i prezentacija se može naći na sajtu www.pytexas.org. Ukoliko vas zanima više o ovom sve popularnijem programskom jeziku pogledajte www.python.org.

Oficijelna majca u "tradicionalnom" stily Monty Python-a
Sa predavanja
Standardno lep dan za ovaj deo sveta (sve ispod 40C je majka)
Originalne direkcije na pločniku
Texas A&M se pokazao kao odličan domaćin